Xsor

Xaccount Stöd & Råd

 

Vår helt unika tjänst – Xsor!

Stöd och hjälp med myndighetskontakter

Även du som inte har god man eller förvaltare kan behöva hjälp med olika saker i vardagen. Vanligt är att många upplever kontakter med myndigheter som jobbiga. Vi kan hjälpa dig med dessa kontakter.

Det kan vara allt från att ansöka om bostadstillägg, överklaga beslut, se över försäkringar eller liknande. Ekonomisk rådgivning eller hantering av pengar eller finansiella instrument, som t-ex. aktier eller fonder ingår inte. Vi kan däremot vara behjälpliga vid kontakter med banker, försäkringsbolag eller liknande. Skulle du vara i behov av de tjänster som vi inte tillhandahåller, kontakta överförmyndaren i din kommun.


IT-tjänster

Arbete med installation, reparation och underhåll av (dessa tjänster ingår i RUT avdraget)

  • data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler
  • kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare
  • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning
  • enklare rådgivning, och handledning som ges i samband med ovanstående arbete.

AB Xaccount Gode män & Förvaltare

021-490 46 00

070-55 420 55


Om du vill kan vi ringa dig!

*Namn

*Telefon

Kontakta oss

021 - 490 46 00
070 - 55 420 55

eller Kontaktformulär»  HÄR


© Copyright AB Xaccount God man & Förvaltning 2011-2016

Share This