ANLITA OSS FÖR ETT TRYGGT OCH VÄL UTFÖRT GODMANSKAP!

Vår personal har lång erfarenhet och kompetens inom området.

Uppdraget som god man kan omfatta dessa delar:

  • Bevaka huvudmannens rätt;

  • förvalta huvudmannens egendom;

  • sörja för huvudmannens person;

  • eller ett fullständigt förvaltarskap.

Läs även:  God man eller förvaltare, vad betyder begreppen?
Share This