PRISER & KATEGORIER

Krävande förvaltar & God mans uppdrag

Uppdrag 1
1 900 - 2 600/månad
  • Priset varierar pga ärendets art

Förvaltarskap

Uppdrag 2
1 500 - 2 100/månad
  • Priset varierar pga ärendets art

Ensamkommande barn

Uppdrag 4
2 000/månad

Definition av uppdrag

Prislistan

Uppdrag 1

Uppdrag som är svåra eller anses som farliga, och där överförmyndaren har svårt att hitta en god man för uppdraget. Beroende på uppdragets art varierar priset för dessa. Uppdragets “farlighet” är det som anses styra priset.

Uppdrag 2

Förvaltarskap, som inte är Uppdrag 1.

Uppdrag 3

Godmanskap, som inte är Uppdrag 1.

Uppdrag 4

Godmanskap för ensamkommande barn upp till 18 år. Vi bedömer att, i enlighet med 12 kap. 16 § föräldrabalken och vad många kommuner använder som schablon, att 2 000 kronor/mån (exkl. moms och kostnadsersättning) är en skälig ersättning.

 

Ovanstående prislista

är upprättad enligt vad AB Xaccount anser är ett skäligt arvode, i enlighet med 12 kap. 16 § föräldrabalken.

Det är dock upp till varje överförmyndare att besluta om arvodet.

Alla priser i prislistan är exklusive moms.  Länk» (Se regler angående moms och kommuner). Prislistan indexeras, och räknas upp, med för uppdragsåret gällande prisbasbelopp, med startår 2015.

AB Xaccount Gode män & Förvaltare

021-490 46 00

070-55 420 55


Om du vill kan vi ringa dig!

*Namn

*Telefon

Kontakta oss

021 - 490 46 00
070 - 55 420 55

eller Kontaktformulär»  HÄR


© Copyright AB Xaccount God man & Förvaltning 2011-2016

Share This