OM XACCOUNT

Om AB Xaccount Redovisning & Förvaltning

Jag som driver AB Xaccount Redovisning & Förvaltning har haft god man och förvaltaruppdrag sedan mitten av -80 talet. Tidigare var det oftast bara äldre människor som fick en god man förordnad, men tiderna har ändrats. Idag är det en övervägande del yngre människor i utsatta situationer som behöver hjälp. Ofta med komplicerade psykiska funktionshinder, vilket ställer stora krav på den gode mannen att förstå innehållet i uppdraget, och sätta in rätt resurser.


Det räcker inte längre med god vilja och engagemang (vilket fortfarande är egenskaper som krävs) utan man måste oftast ha erfarenhet av dessa människor, samt hålla ett bra nätverk med stödpersoner av olika profession  för att klara uppdragen.

 

peopleUnder åren har vi på Xaccount samlat på oss kunskaper, erfarenheter samt skapat ett stort nät med professionella samarbetspartners som t.ex. psykologer, stöd & kontaktpersoner, socialarbetare, jurister mm. Vi känner oss därför inte främmande för någon typ av uppdrag, utan kan direkt komma igång med insatser och stöd för huvudmannen.

 

Att valet har fallit på att verka som en tjänsteleverantör av gode män & förvaltare till överförmyndare i bolagsform har grundats på den vetskapen att vår styrka och kompetens finns samlat under ett och samma paraply. Vi har idag det som krävs för att klara allt från normala till mycket komplicerade uppdrag.

 

Försäkringar

Samtlig personal på Xaccount har av RFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare gällande ansvarsförsäkring, vilken skyddar huvudmannen från ekonomiska skador som kan ha orsakats av vår personal (den gode mannen).

» FÖRSÄKRINGSBEVIS

AB Xaccount har sina egna ansvarsförsäkringar gällande företaget.


Vanliga frågor FAQ

Vilka är fördelarna med att anlita Xaccount för ett god mans uppdrag eller förvaltarskap?

couple_standing_under_black_umbrella_400_clr-300x300Vi har genom vår organisation tillgång till alla typer av personal, stödpersoner, juridiskt kunniga, medicinskt kunniga mm, till skillnad från den ensamma gode mannen. Detta ger ett större skydd samt snabbare hjälp till huvudmannen. Xaccount kan även åta sig de lite “svårare” uppdragen, den typen av uppdrag som det är svårt att rekrytera gode män till. På det sättet minskar risken att behövande människor blir utan den hjälp de behöver.

——————————————————————–

Kan ett företag (juridisk person) vara god man?

juridisk-person-abNej det kan det inte. Xaccount har anställd personal som ansvarar för varje enskilt uppdrag, precis som i vilket god mansuppdrag som helst. Fördelen för vår gode män är att de har tillgång till vår gemensamma expertis under samma tak. SKL Statens Kommuner & Landsting har dock framfört önskemål att höja kvalitén på gode män, delvis genom att göra det möjligt att anlita juridiska personer med specialistkunskaper för uppdragen. Även en översyn av lagen gällande gode män är under utredning.

——————————————————————–

Vad krävs för en anställning hos er?

Till att börja med att överförmyndaren i den kommun du ska verka godkänner dig. I övrigt:

  • Du bör ha haft uppdrag som god man vid tidigare tillfällen eller pågående,
  • Har du varit god man under en längre tid, och inte genomgått den utbildning för gode män som många kommuner nu tillhandahåller, ser vi att du genomför. Det räcker med att du förbinder dig att gå utbildningen efter din anställning,
  • Du får inte ha entlediganden bakom dig som beror på missnöje från överförmyndare,
  • Du ska delta på de fortlöpande vidareutbildningar som vi håller i Xaccount regi. Dessa tillhandahålls av oss via en speciell inloggning på vår sida, så du behöver inte resa för att för att gå dem,
  • Meriterande kan vara om du har specialkunskaper i något ämne som kan röra ett godmanskap, men dina personliga egenskaper väger alltid tungt i vår bedömning.
——————————————————————–
Xaccount varumärkeXaccount är registrerat i Svensk Varumärkesdatabas med reg.nr. 503947

AB Xaccount Gode män & Förvaltare

021-490 46 00

070-55 420 55


Om du vill kan vi ringa dig!

*Namn

*Telefon

Kontakta oss

021 - 490 46 00
070 - 55 420 55

eller Kontaktformulär»  HÄR


© Copyright AB Xaccount God man & Förvaltning 2011-2016

Share This