NYHETER FRÅN

Ett komplement till god man i framtiden

Ett komplement till god man i framtiden

Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv utse en ställföreträdare Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakter ger den enskilda möjlighet att utse någon att sköta ens angelägenheter...

God man eller förvaltare, vad betyder begreppen?

God man eller förvaltare, vad betyder begreppen?

Godmanskap och förvaltarskap En god man måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar förutom de som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man, ska huvudmannen godkänna dig som god man för...

Nu släpper vi Xsor, en ny tjänst för dig som inte har god man

Nu släpper vi Xsor, en ny tjänst för dig som inte har god man

Stöd och hjälp med myndighetskontakter Även du som inte har god man eller förvaltare kan behöva hjälp med olika saker i vardagen. Vanligt är att många upplever kontakter med myndigheter som jobbiga. Vi kan hjälpa dig med dessa kontakter. Det kan vara allt från att...

Välkommen till vår nya sektion – nyheter

Välkommen till vår nya sektion – nyheter

ANLITA OSS FÖR ETT TRYGGT OCH VÄL UTFÖRT GODMANSKAP! Vår personal har lång erfarenhet och kompetens inom området. Uppdraget som god man kan omfatta dessa delar: Bevaka huvudmannens rätt; förvalta huvudmannens egendom; sörja för huvudmannens person; eller ett...

AB Xaccount Gode män & Förvaltare

021-490 46 00

070-55 420 55


Om du vill kan vi ringa dig!

*Namn

*Telefon

Kontakta oss

021 - 490 46 00
070 - 55 420 55

eller Kontaktformulär»  HÄR


© Copyright AB Xaccount God man & Förvaltning 2011-2016

Share This