Stöd och hjälp med myndighetskontakter

Även du som inte har god man eller förvaltare kan behöva hjälp med olika saker i vardagen. Vanligt är att många upplever kontakter med myndigheter som jobbiga. Vi kan hjälpa dig med dessa kontakter.

Det kan vara allt från att ansöka om bostadstillägg, överklaga beslut, se över försäkringar eller liknande. Ekonomisk rådgivning eller hantering av pengar eller finansiella instrument, som t-ex. aktier eller fonder ingår inte.Vi kan däremot vara behjälpliga vid kontakter med banker, försäkringsbolag eller liknande. Skulle du vara i behov av de tjänster som vi inte tillhandahåller, kontakta överförmyndaren i din kommun.

Vår förhoppning med denna tjänst är att fler människor ska erbjudas hjälp i situationer som upplever som svåra eller otrygga. Vi utför även IT tjänster med RUT avdrag.

Läs mer om tjänsten
Läs även:  God man eller förvaltare, vad betyder begreppen?
Share This