KONTAKTA OSS

Frågor eller funderingar. Tveka inte att kontakta oss. Vi finns till för din skull.

För & efternamn

Företag, organisation

E-postadress

Telefon

Föredrar att bli kontaktad via
EpostTelefon

Ämne

Meddelande till oss

Kunskap, förståelse & intresse…

…är våra värderingar och grunden för hur vi utövar våra uppdrag.

AB Xaccount™ arbetar uteslutande med värdeskapande uppdrag för de människor som är i behov av det.

Vi har till vår hjälp engagerade och professionella människor som har lång erfarenhet av att hantera uppdrag för att på bästa sätt tillgodose den enskilda människans behov

AB Xaccount™ ikläder sig inte rollen som god man eller förvaltare. Det är våra anställda som har det formella uppdraget åt kommunen.

Föräldrabalken

2§ Gode män och förvaltare skall, i den mån det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person.

I många av våra fall gör vi mycket mer än vad som krävs enligt lagen.


AB XACCOUNT REDOVISNING & FÖRVALTNING

Box 3030
720 03 VÄSTERÅS

📞 021 – 490 46 00

Telefontider:

Mån, Ons, Tors 10.00 – 13.00
Via kontaktformuläret svarar vi vanligtvis inom 3-6 timmar under vardagar. Observera att anslutna överförmyndare har egna telefontider och nummer till oss och vår personal.

 

Kontakta oss

021 - 490 46 00
070 - 55 420 55

eller Kontaktformulär»  HÄR


© Copyright AB Xaccount God man & Förvaltning 2011-2016

Share This