Ett komplement till god man i framtiden

Ett komplement till god man i framtiden

Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv utse en ställföreträdare Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakter ger den enskilda möjlighet att utse någon att sköta ens angelägenheter...
God man eller förvaltare, vad betyder begreppen?

God man eller förvaltare, vad betyder begreppen?

Godmanskap och förvaltarskap En god man måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar förutom de som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man, ska huvudmannen godkänna dig som god man för...
Välkommen till vår nya sektion – nyheter

Välkommen till vår nya sektion – nyheter

ANLITA OSS FÖR ETT TRYGGT OCH VÄL UTFÖRT GODMANSKAP! Vår personal har lång erfarenhet och kompetens inom området. Uppdraget som god man kan omfatta dessa delar: Bevaka huvudmannens rätt; förvalta huvudmannens egendom; sörja för huvudmannens person; eller ett...