Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv utse en ställföreträdare Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakter ger den enskilda möjlighet att utse någon att sköta ens angelägenheter...

läs mer